apa komposit buluh dalam pinggan mangkuk

BORANG HUBUNGAN