permukaan sementara sebelum teres

BORANG HUBUNGAN